Zielona Rewolucja w Budownictwie

Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać możliwość połączenia ekologii z codziennym życiem. Przejawia się to w małych krokach, jak segregacja śmieci, aż po większe zmiany, jak

APEL POCZTY POLSKIEJ

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się do mieszkańców z prośbą o zamontowanie w miejscu ogólnodostępnym przy posesji, skrzynki oddawczej spełniającej wymagania określone w przepisach – Ustawa Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 896) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 poz. 506 ze […]

OGŁOSZENIE NR 2/2022 O PRZETARGU

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna. Gmina Skwierzyna oferuje do nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna, obejmujące działki gruntu Nr 74/18 o pow. 0,1085ha, 74/19 o pow. 0,1098ha i 74/20 o pow. 0,1125ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą […]

BUDOWA DROGI W GOŚCINOWIE – I ETAP

W Gościnowie – Kolonii trwają prace przy budowie drogi gminnej. Nowa, jezdnia o nawierzchni asfaltowej, będzie miała długość prawie 1 km i szerokości 5 m. Obecnie wykonawca buduję warstwę stabilizującą na którą zostanie ułożony dywanik asfaltowy. Koszt prac wynosi ponad 700 tys. zł i pokryty został w całości z budżetu Gminy Skwierzyna. Planowany termin zakończenia […]

NOWE INWESTYCJE W SKWIERZYNIE

Firma Janas Logistics Sp. z o.o., w skwierzyńskiej strefie gospodarczej przy ul. Międzyrzeckiej, kończy budowę hali magazynowej o powierzchni 6500 m² wraz z zapleczem socjalno – biurowym. Ponadto ukończono budowę stacji paliw dla obsługi samochodów ciężarowych. Inwestor planuje dalszy rozwój firmy i kolejną budowę hali magazynowej o powierzchni 9000 m². Ponadto w Skwierzynie 6 nowych […]