GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W odpowiedzi na złożony przez Gminę Skwierzyna projekt oraz zapotrzebowanie mieszkańców, które weryfikowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy planujemy zakupić 239 laptopów, które zostaną następnie przekazane uczniom zamieszkującym obszar naszej Gminy.

Wartość przyznanego grantu wynosi 597.500,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Content retrieved from: https://www.skwierzyna.pl/pl/news/granty-ppgr-wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym.