KOLEJNE ZAKUPY DOPOSAŻENIA DLA SZKÓŁ

Gmina Skwierzyna jest w trakcie wyboru wykonawcy na dostawę 40 laptopów które zostaną przekazane do ZSTiO jako pomoc dla uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”.

W ciągu ostatnich lat uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie brali udział w kilkunastu kursach i szkoleniach które miały podnieść kwalifikacje uczestników oraz dać uczniom umiejętności mające podnieść ich konkurencyjność na rynku pracy. W ramach projektu został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości 553.408,42 zł do pracowni kształcenia praktycznego w zawodach mechanicznych, logistyczno-spedycyjnych i hotelarsko-gastronomicznych. Każdy uczeń ma możliwość zaplanowania swojej przyszłości podczas rozmów z doradcą zawodowym w utworzonym w ramach projektu Centrum Informacji i Kariery. Uczestnicy ze wszystkich kursów otrzymują certyfikaty o zdobytych umiejętnościach lub uprawnienia państwowe do konkretnych zawodów. Część uczniów co roku uczestniczyło w płatnych stażach i praktykach w różnych zakładach pracy.

W ramach projektu zakupiono m.in.:
– wyposażenie pracowni m.in. spawarka transformatorowa, obrotniki, stół spawalniczy, opaska   łańcuchowa, wiertarka kolumnowa,  frezarko-wiertarka, tokarka uniwersalna, piła- przecinarka taśmowa do metalu itp.
– wyposażenie pracowni hotelarskiej
– tablice multimedialne z rzutnikiem
– laptopy z systemem operacyjnym
– podręczniki  i materiały edukacyjne do nauki  zawodowego języka angielskiego i niemieckiego w branży mechanicznej, samochodowej, logistycznej i hotelarskiej

Kursy z których skorzystali uczniowie:
– Solid Edge – mój „Zaczarowany ołówek”

Program umożliwia uczniom:

  • zaawansowane modelowanie części i złożeń w technologii synchronicznej
  • modelowanie powierzchniowe
  • projektowanie konstrukcji ramowych, spawanych i blaszanych
  • narzędzia Solid Edge do projektowania form
  • projektowanie przewodów elektrycznych, rur i rurociągów
  • wizualizacja i animacje

– Wirtualne laboratoria spedycyjno-logistyczne
Metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych, pozwalająca uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań na co dzień stosowanych w firmach.

 – kurs spawacza

  • Spawanie metodą 131 MIG w osłonie gazu obojętnego, argonu/helu
  • Spawanie metodą 135 i 136 MAG w osłonie gazu aktywnego, CO2 lub jego mieszaniny z argonem
  • Spawanie metodą 311 acetylenowo-tlenową

Szkol teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do egzaminu państwowego celem nabycia uprawnień książeczki spawacza

 – kurs operatora wózków widłowych
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych, zajęcia zakończą się egzaminem państwowym i certyfikatem wydanym przez Urząd Nadzoru Technicznego.

 – kurs „Kuchnie świata” (zajęcia kulinarne)
Kurs obejmuje sztukę przygotowania, gotowania, dekorowania i serwowania posiłków, szczególnie wykwintnych i okolicznościowych z różnych stron świata.

– statystyka w logistyce i spedycji

– informatyka w logistyce i spedycji
Dla uczniów, którzy ukończyli naukę technologii informatycznej w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych pozwalających sprawnie zarządzać łańcuchami i sieciami logistycznymi i zapewnić bezpieczeństwo przesyłu danych.

 – język obcy zawodowy – język niemiecki
Uczniowie nauczą się słownictwa zawodowego, tematycznych zwrotów oraz obsługi klienta w j. obcym.

– język obcy zawodowy – język angielski
Uczniowie nauczą się słownictwa zawodowego, tematycznych zwrotów oraz obsługi klienta w j. obcym.

– kurs prawa jazdy kat. B
Prawo jazdy kat B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Posiadanie prawa jazdy zwiększenie szanse na znalezienie pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Kwota dofinansowania ze środków EU i budżetu państwa wynosi: 3.964.246,56 PLN

Content retrieved from: https://www.skwierzyna.pl/pl/news/kolejne-zakupy-doposazenia-dla-szkol.