RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

Kto otrzyma dodatek:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo wieloosobowe).

Kryteria przyznania dodatku:

  1. głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  2. wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  3. paliwem stałym jest węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego,

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Jaka jest wysokość dodatku, w jakim terminie otrzymam środki oraz do kiedy można złożyć wniosek:

Wysokość dodatku węglowego dla gospodarstwa wynosi 3 000,00zł, wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o wypłatę.  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. ; wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek:

Wniosek o dodatek węglowy należy złożyć w urzędzie gminy (miasta), w której mam swoje miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy Gminy Skwierzyna:

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1.

Godziny pracy punktu konsultacyjnego:Punkt czynny od dnia 18.08.2022r.  do 30.11.2022r. w godzinach od 7:00 do 18:00 (pok. 12)PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ NR KONTA BANKOWEGO ORAZ DANYCH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO ( pesel / nr dowodu osobistego).

2. w Biurze Obsługi Klienta pok. 4 (parter) – weryfikacja wniosku pok. 12 (parter)

3. listownie: Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna

4. elektronicznie z wykorzystaniem skrytki ePUAP: /gminaskw/skrytka

Rozpatrzenie wniosku:

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej (e-mail), o ile został podany. Nie wysyła się w tej sprawie korespondencji papierowej oraz elektronicznej. Jeśli ktoś nie poda tego adresu wówczas informacja będzie dostępna w Urzędzie do odbioru. Nie ma jednak konieczności jej odbioru.

Co w przypadku negatywnego rozpatrywania wniosku:

Zostanie wydana decyzja administracyjna, która będzie przesłana listownie lub elektronicznie na adres podany we wniosku. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie.

Wzór wniosku:

  • wzór wniosku do pobrania – wniosek o dodatek węglowy

Content retrieved from: https://www.skwierzyna.pl/pl/news/rusza-nabor-wnioskow-o-dodatek-weglowy.