SPOTKANIE Z DOWÓDCĄ WOJSK AMERYKAŃSKICH

Dnia 18.01.2022 roku Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim spotkali się z dowódcą nowej zmiany stacjonujących w Skwierzynie wojsk armii Stanów Zjednoczonych ppłk. Richardem Jonsem. Podczas spotkania omawiano miedzy innymi organizacje wspólnych spotkań z jednostkami organizacyjnymi gminy, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, a także realizację wspólnych projektów mających na celu integrację z mieszkańcami Skwierzyny. Jednymi z takich projektów są namalowanie, przez amerykańskich żołnierzy,  muralu, który upamiętniałby ich pobyt w Skwierzynie oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy podczas którego przedstawiony zostanie kalendarz wydarzeń kulturalno – sportowych.

W spotkaniu uczestniczyli również Podoficer – CSM Ruben Gonzalez, Zastępca dowódcy – MAJ Matthew Mayor, CPT Charles Bransom oraz tłumacz Marta Śmiech.

Content retrieved from: https://www.skwierzyna.pl/pl/news/spotkanie-z-dowodca-wojsk-amerykanskich.