Wyłącznik przeciwpożarowy – o czym pamiętać przy jego wyborze?

W każdym budynku musi być zainstalowany system przeciwpożarowy. Ważne jest, aby wszystkie urządzenia składające się na taki system mogły działać w sposób nieprzerwany. Aby było to możliwe, konieczna jest instalacja wyłącznika przeciwpożarowego. Czym takie urządzenie jest i do czego służy?

Co to jest wyłącznik przeciwpożarowy?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to integralna część systemu przeciwpożarowego. Jego głównym zadaniem jest odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obwodów poza tymi, które zasilają urządzenia przeciwpożarowe. Innymi słowy, wyłącznik PPOŻ zapewnia bezpieczeństwo służbom biorącym udział w gaszeniu pożaru i akcji ratunkowej. Wyłącznik, o którym mowa zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być instalowany w budynkach o kubaturze większej niż 1000 m3. Dodatkowo wyłącznik musi być zainstalowany w budynkach, w których występuje ryzyko wybuchu.

Jakie wymagania spełniać musi przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Przepisy jasno określają także, gdzie wyłącznik przeciwpożarowy powinien być zainstalowany. Powinien być on zamontowany w pobliżu wejścia głównego do budynku bądź złącza. Ważne jest także, aby wyłącznik PPOŻ był właściwie oznakowany. Mowa tu o symbolu białej błyskawicy na czerwonym tle. Pod tym symbolem znajdować musi się dodatkowo napis “Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Odpowiednie oznakowanie wyłącznika jest niezwykle ważne. Osoby biorące udział w akcji gaśniczej nie mogą mieć żadnego problemu ze znalezieniem wyłącznika, nawet jeśli w danym budynku znajdują się po raz pierwszy.

Jak działa przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

W zdecydowanej większości przypadków funkcję wyłącznika przeciwpożarowego pełni rozłącznik. W budynkach, w których schemat instalacji elektrycznej nie jest skomplikowany, rozłącznik instalowany jest między złączem a główną rozdzielnią, na zasilającej linii wewnętrznej. W przypadku większych obiektów budowlanych najczęściej wykorzystywane jest sterowanie zdalne. W takim budynkach często także ma się do czynienia z wieloma źródłami zasilania. W takim przypadku funkcję wyłącznika przeciwpożarowego pełni kilka łączników.

Czym się kierować wybierając wyłącznik przeciwpożarowy?

Na rynku dostępne są różne modele wyłączników przeciwpożarowych. Ważne jest, aby wybrać taki, który spełnia określone parametry. Dzięki temu można mieć pewność, że urządzenie działać będzie niezawodnie. Przede wszystkim wyłącznik PPOŻ musi być dostosowany do instalacji elektrycznej w danym budynku. Istotne jest zatem, aby sprawdzić takie parametry jak napięcie znamionowe, prąd znamionowy ciągły i łączeniowy oraz przekrój przewodów elektrycznych. Istotne jest także, aby sprawdzić maksymalną i minimalną temperaturę pracy oraz przechowywania wyłącznika przeciwpożarowego. Nie mniej ważny jest także sposób montażu oraz rodzaj obudowy urządzenia. Wspomnieć trzeba również o tym, aby urządzenie posiadało odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Takim wyłącznikiem jest choćby model CX 2004 oferowany przez firmę Cerbex. Wspomniane urządzenie cechuje się niezawodnością, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.