ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W SKWIERZYNIE

 

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie organizacji pracy urzędników w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ratusza od 31 stycznia do 27 lutego 2022r. następuje zmiana organizacji trybu pracy na hybrydowy w obsłudze interesantów w biurach i referatach.

W przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie prosimy o umówienie terminu wizyty telefonicznie.

W przypadku możliwości załatwienia sprawy zdalnie prosimy o kontakt w formie listownej, telefonicznej, e-mail’owej lub ePUAP:

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (podatki): tel.: 95 721 65 19, 95 721 65 12, e-mail: podatki-umigatskwierzyna [dot] pl

REFERAT KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA (śmieci, akcyza): tel.: 95 721 65 35, 95 721 65 34, e-mail: rkatskwierzyna [dot] pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: tel.: 95 721 65 10, e-mail: bokatskwierzyna [dot] pl

URZĄD STANU CYWILNEGO (zgony, małżeństwa, odpisy aktów): tel.: 95 721 65 21, 95 721 65 28, e-mail: uscatskwierzyna [dot] pl

REFERAT ORGANIZACYJNY (meldunki): tel.: 95 721 65 23, e-mail: kontrola-umigatskwierzyna [dot] pl

REFERAT ORGANIZACYJNY (dowody osobiste): tel.: 95 721 65 43, e-mail: doatskwierzyna [dot] pl

REFERAT INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I MELIORACJI (drogi, oświetlenie): tel.: 95 721 65 47, 95 721 65 32, e-mail: budownictwoatskwierzyna [dot] pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH (oświata, przydział lokali mieszkalnych): tel.: 95 721 65 31, 95 721 65 30, e-mail: kierownik-rssatskwierzyna [dot] pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż działek, mpzp): tel.: 95 721 65 33, 95 721 65 36, e-mail: j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl

REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: tel.: 95 721 65 49, 95 721 65 46, e-mail: m [dot] strzelczykatskwierzyna [dot] pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA: tel.: 95 721 65 11, e-mail: sekretariatatskwierzyna [dot] pl

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: tel.: 95 721 65 17, e-mail: ocatskwierzyna [dot] pl

BIURO RADY MIEJSKIEJ: tel.: 95 721 65 16, e-mail: biuro-radyatskwierzyna [dot] pl

Content retrieved from: https://www.skwierzyna.pl/pl/news/zmiana-organizacji-pracy-urzedu-miejskiego-w-skwierzynie.